ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Τα ξύλινα παράθυρα είναι η πλέον σωστή και ποιοτική λύση στην επιλογή κουφωμάτων.
Η εταιρία μας κατασκευάζει ξύλινα παράθυρα μοναδικής ποιότητας που με σωστή συντήρηση μένουν αναλλοίωτα στο χρόνο.
Η μεγάλη δυνατότητα, επιλογών σε  ξυλεία, προφίλ και χρωματισμών θα καλύψει κάθε σας ανάγκη.

Η τυπολογία των παραθύρων και ο τρόπος ανοίγματος φαίνεται παρακάτω:

Μονόφυλλο παράθυρο

Δίφυλλο παράθυρο

Μόνο ανάκλιση

ΕΙΔΙΚEΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ

Μονόφυλλο παράθυρο

Δίφυλλο παράθυρο

ΔΕΙΓΜΑΤΑ /ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ